Kolejarze mają twardy orzech do zgryzienia z ofertą Torpolu

Zarząd Torpolu poinformował, że jego oferta w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście – Zadanie 2 w ramach projektu  „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście” – otrzymała najwyższą liczbę punktów podczas aukcji elektronicznej.