Kluczowa dla bloku 1000 MW w Ostrołęce inwestycja pochłonie niemal 300 mln zł

Polskie Sieci Elektroenergetyczne dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę ponad 100-kilometrowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.