Katowicka spółka ma zlecenie przy budowie trzech farm wiatrowych

Energoaparatura i firma E&W jako zamawiający podpisali umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę w formule „pod klucz” prac dotyczących budowy i oddania do eksploatacji Głównego Punktu Odbioru (GPO) oraz linii kablowej 110 kV w inwestycji polegającej na budowie trzech farm wiatrowych – wynika z informacji podanych przez Energoaparaturę.