Jest umowa na ważną inwestycję energetyczną na południu Polski

Mostostal Warszawa 5 września 2018 r. podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza w Będzinie wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła. Wartość umowy to 66,08 mln zł brutto.