Jest umowa na realizację I etapu obwodnicy Morawicy

Ok. 78 mln zł ma kosztować realizacja I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 pod Kielcami. W czwartek umowę z wykonawcą inwestycji podpisał kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).