Jest już projekt nowego Prawa zamówień publicznych [Zobacz dokument]

Zaprezentowany właśnie projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych zakłada m.in. uproszczenie procedury zamówień poniżej progów unijnych, kryterium efektywności i proporcjonalności postanowień umownych oraz obowiązkową klauzulę waloryzacyjną.