Jerzy Bernhard, Stalprofil: Rynek stali zwolnił, to kwestia wysokich cen

W połowie lutego rynek stali uległ spowolnieniu – ceny stają się zbyt wysokie w zestawieniu z kalkulacjami zamawiających. Na niekorzyść działa też rynek pracy, na którym coraz trudniej znaleźć pracowników, co zwiększa problemy w realizacji kontraktów i podnosi koszty – mówi Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu.