Inżynierowie i projektanci skarżą postanowienia umowne GDDKiA

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zgłosił cztery odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych pod koniec 2021 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.