Inwestycje Enea Operator w Lubuskiem pomogą w rozwoju energii odnawialnej

Enea Operator przebuduje ponad 150 km linii napowietrznych średniego napięcia na kablowe oraz osiem stacji średniego napięcia na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania nowych OZE do sieci.