Instal Kraków ma umowę w Bełchatowie

Instal Kraków wybuduje instalację w oczyszczalni ścieków w Bełchatowie. Wartość umowy na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan wynosi ponad 23 mln zł brutto.