Grupa kończy największą inwestycję w sieć dystrybucyjną na Mazowszu

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej w Czosnowie zakończyła III etap najważniejszej inwestycji energetycznej PGE w regionie Mazowsza. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia mają poprawić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwić przyłączanie do sieci nowych obiektów.