GDDKiA: W przygotowaniu są 172 zadania drogowe

Obecnie na etapie przygotowania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się 172 zadania o łącznej długości ponad 2600 km – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.