Erbud z kontraktami w Poznaniu i Krakowie

Erbud podpisał 14 sierpnia 2018 r. dwie umowy na roboty budowlane o łącznej wartości 72,6 mln zł. Pierwsza z nich dotyczy budowy budynku mieszkalno-usługowego w Poznaniu, druga obejmuje generalne wykonawstwo budynku handlowo-usługowego w Krakowie.