Erbud chce wypłacać do 70 proc. zysku netto w formie dywidendy

Zarząd Erbudu zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie 30-70 proc. skonsolidowanego zysku netto. Decyzję taką zawiera przyjęta w poniedziałek 11 marca uchwała w sprawie zmiany polityki dywidendy.