Ciągle brak decyzji środowiskowej dla obwodnicy za 1,3 mld zł

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) odmówiła wydania decyzji środowiskowej dla budowy północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej. Postępowanie w tej sprawie prowadzono od 2017 r.