Całkowita dekarbonizacja budownictwa jest możliwa?

Całkowita niwelacja śladu węglowego w budownictwie do 2050 r. – tak brzmi cel, jaki stawia Unia Europejska. Czy jest to możliwe, jaką drogą i przy użyciu jakich środków powzięty plan może się udać?