Budujemy mosty. Rok 2021 w zamierzeniach i w rzeczywistości. Zobaczcie zdjęcia

W 2021 roku GDDKiA zbudowała 21 obiektów mostowych. Łącznie ich długość wyniosła 275 metrów, a wartość inwestycji opiewała w sumie na kwotę 103,7 mln zł. Dużo to czy mało?