Budowlana spółka z przychodami większymi o prawie 200 proc.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa ZUE osiągnęła 319,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które były aż o 196 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.