Budimex zabezpieczył się na kolei. Teraz z tego korzysta

W 2021 roku doszło do spowolnienia w ogłaszaniu przetargów na nowe inwestycje kolejowe, co było spowodowane m.in. kończącą się perspektywą budżetową Unii Europejskiej i niepewnością co do dostępności środków unijnych. Budimex, jeden z liderów rynku budowlanego w Polsce, przygotował się jednak na tę okoliczność.