Biznes Onde szybko rośnie. Sprzedaż wzrosła prawie trzykrotnie

Specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii firma Onde w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnęła na poziomie skonsolidowanym blisko 928 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec około 320,3 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2020 roku, notując prawie 28,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,1 mln zł zysku netto rok wcześniej – wynika z informacji podanych przez Onde.