Białoruski cement zalewa Polskę. Oburzenie narasta

Wśród sankcji nałożonych na Mińsk nie ma embarga na sprzedaż cementu do Polski. Produkcja na Białorusi nie jest obciążona kosztami transformacji klimatycznej, w tym bardzo drogimi prawami do emisji CO2. Dlatego Stowarzyszenie Producentów Cementu, wspierane przez posłów Lewicy, postuluje wprowadzenie embarga na import cementu z Białorusi.