Astaldi uda się wyjść na prostą? Jest zgoda na finansowy zastrzyk

Zmagająca się z ryzykiem upadłości włoska grupa budowlana otrzymała zgodę sądu na zaciągniecie 75 mln euro finansowania pomostowego. Ma ono pozwolić na podtrzymanie działalności operacyjnej grupy do momentu zawarcia porozumienia z wierzycielami.