Astaldi to nie tylko kolej, drogi, metro i tunele. Co ze spalarnią?

Problemy zmagającego się finansowymi problemami włoskiego Astaldi kojarzą się przede wszystkim z kontraktami dla PKP PLK, GDDKiA i Metra Warszawskiego. Tymczasem firma stoi też na czele konsorcjum, która ma wybudować spalarnię odpadów komunalnych w Gdańsku.