Astaldi i Gulermak i zbudują dwa końcowe odcinki metra w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez przedsiębiorstwo Sinohydro w sprawie wygranego 22 czerwca przez konsorcjum Astaldi i Gulermak przetargu na budowę ostatniego, zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie.