Alumetal ma nową strategię. Ambitną

Rada nadzorcza Alumetalu zatwierdziła w poniedziałek (16 lipca) strategię grupy kapitałowej na lata 2018-2022.