47 wniosków przeszło do kolejnego etapu programu Kolej Plus

47 wniosków z wstępnym studium planistyczno-prognostycznych dot. budowy lub modernizacji linii kolejowych przeszło do kolejnego etapu programu Kolej Plus – poinformował w środę wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.