250 km/h pociągiem na gigantyczne lotnisko w sercu Polski. Tak będzie

Najważniejsze cele do realizacji w tym roku to przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu strategicznego w sprawie CPK oraz wybór partnera strategicznego inwestycji. Realizowane będą prace przygotowawcze komponentu drogowego i kolejowego CPK – powiedział WNP.PL Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.